Frank Iglebæk - Leder.

Frank Tønnesen - Nestleder.

Berta Sørstrønen - Kasserer.

Tone Kjøniksen- Sekretær.

Anette Vlek - Styremedlem.

Cecilie Johansen – styremedlem

Vaktmester og utleieansvarlig: Kåre Vetland

Vaktmester: Helge Tønnesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
900 76 808 | kaare.vetland@hotmail.com | Tømmerstø på Facebook!