Prinsipper for prisfastsettelse:

Prisene i helgene (fredag kveld, lørdag og søndag) er høyere enn for øvrige ukedager/hverdager
Leietakerne grupperes i tre grupper: 

  • Gruppe 1 – Private leietakere og private firmaer, samt foreninger og lag som ikke har virksomhet i området
  • Gruppe 2 – Foreninger og lag med virksomhet i området
  • Gruppe 3 – Foreninger og lag med virksomhet i området med faste leieavtaler (vanligvis minst 8-10 leiedager i året)

Kontakt Kåre Vetland på kaare.vetland@hotmail.com eller tlf. 900 76 808 for å avtale priser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
900 76 808 | kaare.vetland@hotmail.com | Tømmerstø på Facebook!